Úvodní stránka | Region Opavsko (Foto: Pavel Szabo)

Osobnosti

Adler August
Adler August

Byl český matematik, deskriptivní geometrik, astronom a geodet. Adler je autorem více jak dvaceti prací, které jsou věnovány problematice deskriptivní geometrie a jejímu vyučování na středních školách. V edici Göschen Sammlung vyšla v roce 1906 knížka Theorie der geometrischen Konstruktionen a o tři roky později tabulky pětimístných logaritmů.

Bezruč Petr
Bezruč Petr

Je literární pseudonym připisovaný Vladimíru Vaškovi, (15. září 1867 Opava – 17. února 1958 Olomouc). Petr Bezruč byl český básník, který vystoupil se svou jedinou sbírkou Slezské písně na začátku 20. století. Naprosto ojedinělé verše útočně promlouvající za sociální a národní zájmy českých lidí ve Slezsku nemají svým vznikem, stylem ani dalším osudem obdobu v české literatuře. Literární historici řadí Bezruče do generace tzv. anarchistických buřičů. Jeho dílo je ovlivněno symbolismem a Českou modernou.

Bilovský Bohumír Josef Hynek
Bilovský Bohumír Josef Hynek

Byl český literát, básník, a homiletik. Psal latinsky a česky. Je nejvýznamnějším představitelem české barokní konceptuální homiletiky, vyznačující se krásou slova, bohatou obrazností, dramatičností, překvapujícími, vtipnými přirovnáními, metaforami, alegoriemi, jazykovou hrou a dynamickou tektonikou.

Gudrich Rudolf
Gudrich Rudolf

Narodil se v rodině pekaře Jana Františka Gudricha (* 31. 3. 1816), starosty městyse Hrabyně, a jeho manželky Karolíny, dcery hostinského Jana Reichla v Melči, a jeho ženy Jany, dcery melčského mlynáře Antonína Satkeho. Vyrůstal spolu se 4 sourozenci v rodném domě č.p. 85 s pekárnou v Hrabyni. Po obecné škole v Hrabyni, kde na něj měl velký vliv vlastenecký farář Jan Böhm (1824 – 1909), a páté třídě opavského gymnázia v l. 1876-1882 absolvoval v Opavě učitelský ústav. Jako student organizoval ve prospěch Matice opavské české besedy a hrál ochotnicky divadlo.

Holas-Kořínková Lenka
Holas-Kořínková Lenka

Se narodila 2.3.1956 v Opavě. Otec byl činoherec, matka středoškolská profesorka jazyků. Lenka měla o dva roky staršího bratra Michaela. Už ve čtyřech letech sveřepě tvrdila, že bude "heečkou" - vyslovovat r se naučila až o něco později. Ve školních letech projevovala talent nejen k herectví, ale také k recitaci, ke zpěvu a ke slohovému vyjádření. V roce 1971 začala Lenka studovat herectví na Státní konzervatoři v Praze, obor hudebně - dramatický.

Palisa Johann
Palisa Johann

Byl česko-rakouský astronom. Palisa vešel ve známost díky objevení 122 planetek a také díky vydání hvězdných map. Svou astronomickou činnost zahájil v roce 1872 jako vedoucí hvězdárny v Pule. Přestože tam měl k dispozici pouze patnácticentimetrový refraktor, dokázal brzy objevit své první planetky. Palisa byl první astronom, kterému se podařilo objevit více než 50 planetek.

Templer Rudolf
Templer Rudolf

Působil ve Šternberku, Bruntále a Opavě. Věnoval se malbě žánrových náboženských obrazů, krajin a portrétů. Působil také jako herec a zpěvák. Vyučil se u otce. Jeho díla najdeme v Bruntále, Štemberku, Dlouhé Loučce, Horním Benešově, Zlatých Horácha v Opavě, kde bydlel na Johanitské ulici č. 9.

Thon Tomáš
Thon Tomáš

Je absolventem Akademie múzických umění v Praze a Conservatoire National Rueil-Malmaison v Paříži. Zúčastnil se mnoha mistrovských varhanních kurzů (ČR, Polsko, Francie). Obdržel 2. cenu v Soutěži mladých varhaníků v Opavě a stal se finalistou mezinárodních soutěží ve Francii a Německu.

Zajíc Jan
Zajíc Jan

Byl český student, jenž spáchal sebevraždu po vzoru Jana Palacha. Upálil se na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Narodil se ve Vítkově v rodině drogisty a učitelky. Od roku 1965 studoval na Střední průmyslové škole železniční v Šumperku. Během studia se zajímal živě o literaturu i poezii, sám se pokoušel psát básně. Během období Pražského jara s nadšením podporoval uvolnění ve společnosti.

 
Máte-li zájem o informace z dopravy či informace o počasí, možnostech ubytování či nabídku práce, navštivte portál turistického regionu Severní Moravy a Slezska.